Site Yönetim Hizmetleri

Koral Site Yönetim Hizmetleri

Bugün gelinen rekabet ortamının bu iki kaynağı boşa harcayan firmaları rakipleri karşısında zor duruma sokacağı açıktır. Enerji tasarrufu ve çevre mevzuatlarına ait yönetmeliklerle bizi sıkıştırmaya çalışan dış pazarlara girebilmek için yatırımlarınızda ve uzun vadeli planlarınızda akılda tutulması gereken konulardan biri de Toplam Kalite Yönetimi içinde yer alan Bina ve Tesis Yönetimidir. Oldukça detaylı tutulmaya çalışılacak olan bu bilgiler yanında bilgiye hızlı ve kolay erişimin getireceği faydalar şöyle özetlenebilir;

Çalışanların üstünde yaratacağı sorumluluk, ciddiyet ve daha iyi performansa ulaşma isteği ile kendilerini geliştirmelerini teşvik etme, oto kontrol sağlama.

Genel giderlerinizde tasarruf yapma imkanları,

Çoklu ve otokontrol mekanizmaları sayesinde yanlış ve eksiklerden arındırılmış bilgiler,

Karar mekanizmalarına yardımcı olacak doğru, ölçülebilir, sınıflandırılmış bilgiler sayesinde, problemlere direkt odaklanmış çözümler geliştirme,

Basit, anlaşılır grafik destekli çok çeşitli raporlama olanaklarıyla toplantı ve karar alma sürelerinde tasarruf ve etkinlik,

İyi tasarlanmış bilgi alt yapısı, ihtiyaca özel geliştirilmiş ve “user friendly” program destekleri sayesinde, yetiştirilmiş ancak uzman olmayan personellerle sistemleri işletme olanağı,

Departmanlar arası kopuk veya eksik olan bilgi iletişiminin istenen düzeylere çıkarılabilmesi,

YÖNETİM HİZMET ALANLARIMIZ

  • STANDART PEYZAJ BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ
  • İlaçlama, Çim biçme, Gübreleme, Sulama, Çapalama, Budama,Herekeleme.
  • Talebe Bağlı Gelişmiş Peyzaj Hizmetleri
  • Otomatik sulama sisteminin kurulması hizmetlerini yürütür.